About Team

AR. Krunal Patel
(Principal Architect)

Viral Parekh
(Interior Designer)

Mahek Patel
(Interior Designer)

Dhruvit Dave
(Interior Designer)

Jeel Patel
(Interior Designer)

Bhumi Patel
(Interior Designer)

DESIGN GROUP IS HEARTILY THANKFUL FOR BEING PART OF OUR ORGANIZATION…

ISHAN BANSAL | HAR RAJINDER GILL KAUR | BHAVESH MISTRY | MEGHA JAIN | RUPINDER SINGH | ROHAN CHAUDHARY | ARCHIT PATEL | SHUBHAM SUTHAR | SINTANSH SHAH | VIREN PATEL | AMANDEEP SHAHNI | CHIRAG KACHA | NUPUR MEHTA | AYUSHI AGGRAWAL | DEVESH PRAJAPATI | ANAND WANI | VINITA CAHUDHARY | SWATI RAINA | YASH KANZARIYA | SIDDHI BHAVSAR |